RAKENNAHALVALLA - logo asiakaspalvelu:
Ostamme baltialaisilta tukkureilta edulliseen hintaan joko täysin samoja tai
vastaavan laatutason tuotteita mitä Suomessa myydään.
RAKENNAHALVALLA - logo

Rakennahalvalla.fi:n Myyntiehdot

1. Yleiskohdat

Verkkosivuston Rakennahalvalla.fi omistaja on Vuuhh OÜ, Viron kaupparekisteriin merkitty yritys, joka rekisterikoodi on 14460828 ja osoite Tartto, Tähe 106 B, Viro.

Rakennahalvalla.fi toimii rakennusmateriaalien projektipohjaisen myynnin parissa. Pääsääntöisesti kyseessä ovat suuret tavaramäärät, joka mahdollistaa asiakkaille erikoissopimusten ja -hintojen tarjoamisen.

Ennen tilauksen esittämistä sivustolla on tärkeää tutustua näihin myyntiehtoihin perusteellisesti, sillä ne ovat Vuuhh OÜ:n ja asiakkaan välillä solmittavan kauppasopimuksen erottamaton osa. Myyntiehtoihin tutustuminen ja suostuminen tulee tilauksen esittämisen yhteydessä vahvistaa.

Myyntiehtojen hyväksymiseksi katsotaan myös laskun osittainen tai täydellinen maksaminen esittämämme tarjouksen mukaisesti.

Kun esitämme Teidän tiedustelunne perusteella Teille henkilökohtaisen tarjouksen, tilaukseenne sovelletaan näitä myyntiehtoja siltä osin, kuin ne eivät ole henkilökohtaisessa tarjouksessa esitettyjen ehtojen kanssa ristiriidassa.

Mikäli kysymyksiä herää, pyydämme ottamaan yhteyttä: sähköpostitse sales@rakennahalvalla.fi tai puhelimitse +358 40 189 4677.

2. Tilaaminen

Rakennahalvalla.fi-verkkosivustolla tarjottavia tuotteita voivat tilata sekä luonnolliset että oikeushenkilöt.

Minimi tilaus on oltava vähintään 250 euroa.

Tavaran tilaamiseksi tulee toivotut tuotteet lisätä ostoskoriin.

Tilauksen/tiedustelun laatimiseksi tulee täyttää pakolliset tietokentät ja valita sopivat tuotteiden toimitustapa.

Mikäli ostoskorin hinta on mahdollista näyttää heti, tilauksen voi maksaa pankkilinkin tai jonkin muun verkkosivustolla tarjottavan maksuratkaisun avulla.

Mikäli ostoskoriin valittujen tuotteiden (tai jonkin ostokorissa olevan tuotteen) hintaa ei ole verkkosivustolla määritetty, tulee ostotoiveesta tosin täyttää verkkosivulla tilauskaavake, mutta ostoa ei voi heti maksaa. Tilauskaavake on tiedustelu, jonka myyntiosastomme käsittelee tehdäkseen sen perusteella henkilökohtaisen tarjouksen.

Verkkosivustolla tarjottavista tuotteista voi lähettää hintatiedustelun myös sähköpostitse osoitteeseen sales@rakennahalvalla.fi. Tiedustelun teossa tulee halutuista tuotteista esittää mahdollisimman konkreettiset ja tarkat tiedot (ml. tuotteen nimike, määrät, mitat yms.).

Myyntiosasto laatii ja toimittaa myyntitarjouksen kaikista hintatiedustelussa olevista tuotteista yleensä kolmen päivän kuluessa. Asiakkaan toiveiden erityispiirteistä riippuen tarjouksen laatimiseen voi kulua myös enemmän aikaa. Sen jälkeen, kun olette vahvistanut myyntitarjouksen, lähetämme Teille laskun, jonka voitte maksaa sopivaa maksutapaa käyttäen (ks. myyntiehtojen k. 4).

3. Hintaehdot

Tuotteiden hinnat ja lähetyskustannukset esitetään verkkokaupassa euroissa ja ilman arvonlisäveroa. Mikäli ostaja on Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenmaan arvonlisäverovelvollinen oikeushenkilö, hintaan ei lisätä arvonlisäveroa (käännetty verovelvollisuus).

Varaamme itsellemme oikeuden tehdä myyntihintoihin ja näihin myyntiehtoihin muutoksia.

Ehtojen ja hinnaston muutoksista ilmoitamme verkkokaupan sivustolla Rakennahalvalla.fi.

Mikäli tilaus on esitetty ennen myyntiehtojen tai hintojen muuttamista, tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja ja hintoja.

4. Maksaminen

Tuotteiden hinta ja lähetyskustannukset tulee maksaa kokonaan ennen kuin lähetämme tilatun tavaran Teille.

Mikäli olette rekisteröitynyt rakennahalvalla.fi-verkkokaupan käyttäjäksi, Teillä on mahdollisuus käyttää tuotteiden maksamiseen verkkokaupassa tarjottavia maksuratkaisuita. Rekisteröimättömien käyttäjien tulee maksaa tuotteet laskun perusteella pankkisiirrolla. Pankkisiirtoon liittyvät mahdolliset palvelupalkkiot maksajan tulee maksaa oman pankkinsa voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Niiden yritysasiakkaiden kanssa, joiden kanssa meillä on sopimus, on mahdollista sopia erilaisista maksuehdoista.

5. Kauppasopimuksen voimaan astuminen

Kauppasopimus meidän ja Teidän välillä astuu voimaan siitä hetkestä, jona olette vahvistanut myyntiosastomme tekemän tarjouksen ja olette maksanut meille tavaran ja lähetyskustannukset kokonaisuudessaan ja määräaikaisesti. Mikäli Te ette maksa tavaran ostohintaa ja lähetyskustannuksia kokonaisuudessaan sovittuun eräpäivään mennessä, myyntisopimus ei astu voimaan ja me palautamme Teille Teidän maksamanne summat, paitsi siinä tapauksessa, että päätämme, että sopimuksen täyttäminen on edelleen mahdollista ja lähetämme Teille tavaran eräpäivän umpeutumisesta huolimatta.

6. Tavaran perille toimittaminen

Käytämme tavaran perille toimittamiseen yhteystyökumppaneitamme.

Tavaraa lähetämme seuraaviin maihin: Suomi, Ruotsi ja muut Euroopan unionin jäsenmaat.

Tavaran lähetyskustannukset maksatte ostajana Te. Lähetyskustannukset on esitetty verkkosivustolla tai ne esitetään henkilökohtaisen myyntitarjouksen yhteydessä.

Lastin purkamisen organisointi on asiakkaan vastuulla (asiakas varmistaa, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat ajoneuvokaluston liikkumiseen purkupaikkaan ja että purkupaikalla on asiakkaan hankkima purkukalusto).

Suomen sisäiset lähetykset saapuvat yleensä ostajan määrittämään kohteeseen 4-7 työpäivän kuluessa kauppasopimuksen voimaantulosta lukien.

Muiden kohdemaiden osalta, samoin tavaran tilaamisen yhteydessä esitettyjen erikoistoivomusten osalta, toimitusaika riippuu konkreettisista seikoista. Tieto ennustettavasta toimitusajasta esitetään Teille siinä tapauksessa henkilökohtaisen myyntitarjouksen yhteydessä.

7. Vaihto- ja palautusehdot

Emme tarjoa mahdollisuutta tavaran korvaamiseen toisella tavaralla, vaihtamiseen tai palauttamiseen, paitsi siinä tapauksessa, että tuotteessa ilmenee puutteita, ja ainoastaan sillä ehdolla, että olemme näistä puutteista vastuussa.

Jos olette kuluttaja, Teillä on tietyissä tapauksissa oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta syytä ilmoittamatta (ks. myyntiehtojen k. 10).

8. Valitusten ja kiistojen ratkaiseminen

Toiveemme on ratkaista asiakkaiden kanssa syntyvät kiistat ennen kaikkea neuvotteluteitse.

Siksi pyydämme Teitä ongelmien yhteydessä ottamaan ensin yhteyttä myyntiosastoomme puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse (ks. yhteystiedot myyntiehtojen kohdassa 1).

Käsittelemme Teidän valituksenne ja vastaamme Teille ensi tilassa, kuitenkin viimeistään 15 päivän kuluessa.

Mikäli olette kuluttaja ja ette suostu meidän tarjoamaamme ratkaisuun, Teillä on oikeus esittää maksuton valitus oikeusistuimen ulkopuoliselle riidanratkaisuelimelle kotimaanne eurooppalaisen kuluttajansuojakeskuksen kautta tai käyttämällä verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen nro 524/2013 kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta mukaisesti.

9. Sovellettava oikeus ja tuomioistuimen toimivalta

Kauppasopimuksen solmimisen, sisällön ja kaikkien muiden kiistakysymysten ratkaisemiseen sovelletaan Viron oikeutta. Edellä mainitusta huolimatta on kuluttajalla oikeus suojaan, jota hänelle tarjoavat hänen kotimaansa pakottavat oikeudelliset säädökset (mikäli ostaja on kuluttaja).

Mikäli riidan ratkaiseminen neuvotteluteitse epäonnistuu, kaikki kauppasopimukseen liittyvät kiistat ratkaistaan Virossa Tarton käräjäoikeudessa (Tartu Maakohus).

Riidat kuluttajien kanssa ratkaistaan kuitenkin kuluttajan kotimaan oikeusistuimessa tai kuluttajan niin halutessa meidän sijaintimaamme oikeusistuimessa. Mikäli kuluttaja siirtyy kauppasopimuksen solmimisen jälkeen asumaan ulkomaille (ts. muuttaa muuhun maahan, kuin kauppasopimuksen solmimisen yhteydessä ilmoitettu kotimaa) tai mikäli hänen kotipaikkansa ei ole kanteen esittämisen aikaan tiedossa, kauppasopimukseen liittyvät kiistat ratkaistaan Virossa Tarton käräjäoikeudessa.

10. Kuluttajan vetäytymisoikeus ja vetäytymisen seuraukset

Vetäytymisoikeus

Mikäli olette kuluttaja, Teillä on syytä ilmoittamatta oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta 14 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jona Te tai Teidän nimeämänne kolmas henkilö, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tavaran fyysisesti hallintaansa.

Palautusoikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tuotteita, joita Rakennahalvalla.fi:n

tavaravalikoimassa ei ole, jotka ovat ennakkotilauksesta saatavia tai on valmistettu erikoistilauksen perusteella (myös asiakkaan toiveesta mittaan leikatut tuotteet) tai esineitä, joita on käytetty.

Sopimuksesta vetäytymiseksi ilmoittakaa meille päätöksestänne vetäytyä kauppasopimuksesta yksiselitteisellä ilmoituksella postitse tai sähköpostitse (Vuuhh OÜ, postiosoite Tartu, Tähe 106 B, Viro, tai sähköpostiosoite sales@rakennahalvalla.fi). Voitte käyttää siihen verkkosivustollamme olevaa vetäytymisilmoituskaavaketta, mutta se ei ole pakollista.

Vetäytymisoikeuden käyttöä koskevan määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte vetäytymisoikeuden käyttämisestä ilmoituksen ennen vetäytymistä koskevan määräajan päättymistä.

Sopimuksesta vetäytymisen seuraukset

Vetäytymisen yhteydessä Teidän tulee lähettää meille tavara takaisin viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoititte meille sopimuksesta vetäytymisestä. Tavaran palauttamista koskevaa määräaikaa on noudatettu, kun lähetätte tavaran takaisin ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Tuotteen palauttamisen suorat kustannukset tulee Teidän maksaa. Palautuskustannusten määrä riippuu tavaran olemuksesta, ts. millä tavoin tavara on mahdollista lähettää takaisin. Pääsääntöisesti rakennahalvalla.fi-verkkosivustolla myytävät tuotteet eivät ole sellaisia, joita voisi lähettää tavanomaisen postipalvelun kautta. Palautuskustannukset ovat oletettavasti samaa kokoluokkaa (tai jonkin verran suuremmat) kuin Teidän tavaran ostamisen yhteydessä maksamanne tavaran lähetyskustannukset.

Saatuamme Teiltä vetäytymisestä ilmoituksen palautamme Teille kaikki Teiltä saamamme maksusuoritukset, mukaan lukien perille toimituksen kustannukset (paitsi lisäkustannukset, jota seuraavat Teidän valitsemastanne perille toimitustavasta, joka poikkeaa tarjoamastamme edullisimmasta tavanomaisesta perille toimitustavasta) viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa alkaen siitä päivästä, jona saimme tietää päätöksestänne vetäytyä sopimuksesta.

Palautusmaksut suoritamme samaa maksutapaa käyttäen, jota käytitte tavarasta maksamiseen, paitsi siinä tapauksessa, että olette selväsanaisesti antanut suostumuksenne toisenlaisen maksutavan käyttämiseen. Joka tapauksessa Teille ei aiheudu tällaiseen maksusuoritusten palaukseen liittyen palvelupalkkiota tai muita kustannuksia.

Palautusmaksujen suorittamisesta voimme kuitenkin kieltäytyä siihen saakka, kunnes olemme saaneet sopimuksen kohteena olevan tavaran takaisin tai olette esittänyt meille todisteet siitä, että olette lähettänyt meille tavaran takaisin, riippuen siitä, kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

Palautettavan esineen kunnon huonontumisen yhteydessä Te vastaatte esineen käytöstä johtuvasta arvon laskusta, mikäli olette käyttänyt esinettä muulla tavoin, kuin on tarpeen sen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen. Esineen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseksi voitte käsitellä ja käyttää tavaraa ainoastaan siten, kuin Teidän sallittaisiin tehdä se kaupassa.

Voimassa alkaen 25.04.2019